SIKKERHED

SIKKERHED

Ordensregler Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag 2022

 1. Securitymedarbejdernes anvisninger skal efterkommes.
 2. Ingen adgang for utryghedsskabende personer.
 3. Våben- og våbenlignede genstande må ikke medbringes.
 4. Drikkevarer og mad må ikke medbringes.
 5. Der må kun købes alkohol af personer over 18 år.
 6. Det er ikke tilladt for personer over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18.
 7. Alle former for vold eller trusler om vold medfører politianmeldelse og bortvisning.
 8. Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer.
 9. Hærværk og tyveri politianmeldes.
 10. Det er ikke tilladt at klatre i træer på området.
 11. Brug af åben ild- grill mv. er strengt forbudt.
 12. Alle flugtveje skal friholdes og ryddes på Securitymedarbejdernes foranledning.

Vis hensyn – Du er ikke den eneste der er her og der er plads til alle.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.

%d bloggers like this: